INSIA SK je opäť TOP PARTNEROM poisťovne KOOPERATIVA

726

INSIA SK bola vyhodnotená KOOPERATIVA poisťovňou za mimoriadne výsledky v neživotnom poistení  dosiahnuté v roku 2019.
V hoteli Kaskady v Sliači sa uskutočnila odborná konferencia, na ktorej predstavenstvo KOOPERATIVA poisťovne, a.s. prezentovalo pred zástupcami vybraných maklérskych spoločností obchodné výsledky za rok 2019, tiež zrealizované inovácie v roku 2020 a ďalšie plány pre nadchádzajúce obdobie.

INSIA SK získala ocenenie za mimoriadne výsledky v neživotnom poistení v roku 2019 a stále patrí k TOP PARTNEROM.

Ocenenie prebral Ing. Vladimír Matuščin, odborný garant INSIA SK.

Veľké poďakovanie  patrí všetkým Vám, ktorí ste sa pod hlavičkou INSIA SK o tento výsledok Vašou produkciou do Kooperativa poisťovne pričinili!