Viete, čo sú v poisťovníctve bonusové provízie?

191

Každý samostatný finančný agent (SFA) má pre svojich podriadených finančných agentov (PFA) nastavenú vlastnú províznu politiku. Niekto transparentne, niekto menej prehľadne a niekto doslova zámerne neprehľadne.

Niekto podmieňuje výšku provízií získavaním bodov za predaj určených produktov, niekto zasa produkčnou obhajobou províznej pozície za určité pravidelne sa opakujúce obdobie.

Obdobný tlak na provízne percentá pociťujú aj viazaní finanční agenti v poisťovniach.

Mnohí podriadení finanční agenti však ani netušia, že ich SFA inkasuje okrem bežných provízií od poisťovní a bánk spravidla raz ročne aj nemalé provízie BONUSOVÉ.

INSIA je SFA, ktorý má odmeňovanie založené na partnerstve.

Preto každému nášmu maklérovi (PFA) vyplácame podielovú províziu nielen z bežných provízií (získateľských i opakovaných za starostlivosť), ale aj z provízií bonusových

Za rok 2022 takto vyplatíme na bonusových províziách všetkým našim 380 maklérom spolu 1.076.224 Eur. 

Chcete vedieť presne, ako to u nás funguje?

ÁNO – chcem vedieť viac