Informujete svojich klientov aj o legislatívnych zmenách?

2602

Až doteraz dlhé roky platilo, že vodiči boli povinní privolať políciu ku každej dopravnej nehode na území Slovenska, ak materiálna škoda presiahla 3990 Eur. V praxi to však spôsobovalo čoraz viac problémov, pretože bežní vodiči častokrát nedokázali odhadnúť výšku škody najmä v prípadoch, kedy sa na prvý pohľad zdala škoda banálnou. Ako je to od 1.júla 2022?

Zabudnite na sumu 3990 Eur.

Novela Zákona o cestnej premávke, platná od 1. júla 2022, už neobsahuje problematické ustanovenie s hraničnou sumou materiálnej škody 3990 Eur. Zámerom zákonodarcu je urýchlenie procesu riešenia väčšiny nehôd a zároveň minimalizovanie doby, počas ktorej vozidlá účastníkov nehody doteraz – častokrát nezmyselne dlho – obmedzovali cestnú premávku.    

Kedy už políciu nevoláme?

Pokiaľ došlo len k materiálnej škode na vozidlách alebo prepravovaných veciach účastníkov nehody, a to bez ohľadu na jej výšku.

Vodiči – účastníci nehody – situáciu vyriešia na mieste tak, že spíšu tlačivo „Záznam o nehode“ a následne vec nahlásia ako škodovú udalosť do príslušných poisťovní tak, ako aj doteraz.

Kedy políciu aj naďalej voláme?

  • ak došlo ku zraneniu či usmrteniu   
  • ak sa účastníci nezhodnú, kto nehodu zavinil alebo ak odmietnu spísať „Záznam o nehode“
  • ak bolo pri nehode poškodené aj všeobecne prospešné zariadenie (dopravné značenie, semafór, zvodidlá, cesta, chodník, kanalizácia a pod.)
  • ak máte pocit, že je niektorý z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
  • ak unikli akékoľvek nebezpečné látky (palivo, olej, iné kvapaliny…)

Mobilnú aplikáciu AutoMobil oceníte aj pri nehode

Nehoda na ceste znamená pre každého vodiča určitú dávku stresu, čo je úplne prirodzené. V strese však mnoho ľudí robí chyby a tie ich môžu neskôr vyjsť poriadne draho. Ihneď po nehode napríklad vyvolávajú chaoticky hocikomu, kto im príde prvý na um. Keď nedvíha, nervozita stúpa…

Nemusíte pritom vôbec patriť do tejto skupiny vodičov. Stačí, ak si do svojho mobilu nainštalujete aplikáciu AutoMobil, ktorá obsahuje množstvo užitočných funkcionalít. Jednou z nich je aj „Pomoc v núdzi“, ktorá vás krok po kroku prevedie situáciou, v ktorej ste sa ocitlli, aby ste „nešliapli“ vedľa.

Aplikáciu si môžete stiahnuť zdarma pre Android aj iOS.                  

google-play-badge sk        app-store_sk


Komplexná podpora nezávislých poisťovacích maklérov je základným stavebným kameňom našej podnikateľskej filozofie. Vďaka tomu sú naši makléri vždy o krok pred konkurenciou.

Poďte spolupracovať so spoločnosťou INSIA – s nami určite zvládnete pracovať ďaleko efektívnejšie!

Chcem sa o spolupráci dozvedieť viac