Deň, kedy maklérsky trh zažil zemetrasenie

890

INSIA je dnes prvou voľbou pre mnoho úspešných poisťovacích špecialistov. A to hlavne preto, že im uľahčuje prácu, pomáha s legislatívou a umožňuje zarobiť viac peňazí.

Ako to ale celé začalo? Ako vlastne vznikla sieť INSIA, ktorá už dlho udáva smer poistného trhu a stále prichádza s novinkami, o ktorých sa väčšina konkurentov neodváži ani premýšľať?

Pre odpoveď musíme nasadnúť do stroja času a vrátiť sa 15 rokov do minulosti, k Veľkej októbrovej poisťovacej revolúcii. Stalo sa tam niečo, čo navždy zmenilo poistný trh…

Revolúcia, ktorá prepísala zvyky poistného trhu

Písal sa rok 2004, Česká republika práve vstúpila do Európskej Únie a nová legislatíva (Zákon 38/2004 Zb.) kládla na poisťovacích sprostredkovateľov úplne nové povinnosti. Vo vzduchu sa vznášala hrozba jednotného európskeho trhu, jednoduchý vstup zahraničných maklérov a tým aj nová konkurencia.

Využitie internetu sa stále rozvíjalo a všetko nasvedčovalo tomu, že poistný trh čakajú veľké investície do informačných technológií. Klienti boli náročnejší a vyspelejší. Schyľovalo sa k zmenám, ktoré maklérov, ktorí by zaspali dobu, mohli bez milosti zlikvidovať.

Z histórie vieme, že na každú revolučnú zmenu musia dozrieť podmienky. Presne to si veľmi dobre uvedomoval Ivan Špirakus spolu s Petrom Marekom, ktorí pred 15 rokmi spôsobili zemetrasenie na trhu poisťovacích maklérov.

Je 3. november 2004 a my sa nachádzame v Prahe na Vinohradoch, v nenápadnej krčme U Básníka Pánve…

INSIA oficiálne predstavená

Je 3. novembra 2004 a my sa nachádzame v Prahe, v nenápadnej krčmičke U Básnika Pánve, kde Ivan Špirakus práve slávnostne zahajuje Veľkú októbrovú poisťovaciu revolúciu a vôbec prvýkrát oficiálne predstavuje projekt INSIA ako sieť vzájomne spolupracujúcich poisťovacích maklérov, ktorí pracujú v jednom on-line softvér Yeti.

Yeti zmenil spôsob, akým makléri pracovali

Vedľa samotného konceptu siete INSIA bol prítomným novinárom aj zástupcom jednotlivých poisťovní predstavený aj softvér Yeti, ktorý pripomínal bankový systém pre malú firmu.

Prvýkrát bol Yeti prezentovaný už na konferencii IIR Poistný trh 2003. V tej dobe to bol šikovný nástroj pre jednu firmu, ktorý výrazne uľahčoval prácu ako s klientmi, tak v prevádzkovom zázemí. Umožňoval obslúžiť všetky strany, ako klienta, tak makléra, aj poisťovňu. To všetko cez internet, kedykoľvek to bolo potrebné.

Po verejnej prezentácii na konferencii IIR, chceli niektorí konkurenční makléri softvér kúpiť, ale cena licencie v ráde stoviek tisíc korún bola pre malé firmy prakticky nedostupná. Vývoj Yetiho ako veľmi komplexného systému bol naozaj nákladný a navyše jeho rozširovanie si vyžadovalo stále ďalšie investície.

Našťastie sa objavilo riešenie. Čo keby sa na vývoji a prevádzke Yetiho podieľali makléri priebežne formou, zdieľania provízií za to, že budú môcť čerpať všetky jeho výhody bez nutnosti ho kupovať? Centrála siete tak vlastne začala poskytovať všetkým partnerským firmám úplne novú službu, ktorú teraz poznáme pod pojmom SaaS (Software as a Service) čiže prenájom systému na diaľku ako služba.

Maklérskym firmám sa priekopnícka myšlienka zdieľanie softvéru zapáčila. Nemuseli si platiť vlastné licencie, investovať do vlastných serverov, ich údržby a zabezpečenia a pritom mali vďaka internetu neustále k dispozícii „celú svoju firmu“ kdekoľvek na svete a 24h denne. Komunikovať s kolegami či klientmi napríklad z pláže, zdieľať kontakty, dokumenty a informácie. To bolo v tej dobe niečo skutočne prelomové.

Makléri mali menej práce a kvalitnejšie zázemie, INSIA peniaze na rozvoj Yetiho. A tak vlastne vznikla sieť INSIA …

Spoločne sme silnejší

INSIA však pri svojom zrode nebola len službou zdieľanie softvéru Yeti. Kľúčovým momentom bolo dosiahnutie úspor z rozsahu vďaka centralizácii činností, ktoré si predtým každá firma musela robiť sama. Hlavnou oblasťou boli financie – inkaso poistného, ​​párovanie provízií a zúčtovanie platieb sa pre celú sieť spracovávalo v jednom províznom oddelení, pritom každý maklér mal v úplne transparentnom systéme Yeti pod kontrolou všetky finančné toky.

Ďalšou centralizovanou činnosťou bol marketing – vytváranie a priebežná aktualizácia propagačných materiálov, webových stránok alebo napríklad označenia kancelárií bolo pre maklérov tiež veľkou pomocou. Kľúčové bolo aj jednotné riadenie vzťahov s poisťovňami vrátane evidencie a spracovania všetkých zmluvných dokumentov a ich dodatkov. Naskenované zmluvy boli opäť všetkým k dispozícii v Yeti. Veľkou výhodou spojenia maklérov v INSIA bola aj možnosť zdieľať svoje skúsenosti a spoločne riešiť problémy ako pri práci s klientmi, tak pri vedení jednotlivých firiem.

V neposlednom rade sa vďaka spojeniu niekoľkých zakladajúcich firiem INSIA rýchlo stala významnou celoštátnej maklérsku firmou, ktorá vďaka viac ako 400 mil. Kč poistného pod správou rýchlo získala v poisťovniach štatút VIP makléra a tým aj vyjednávaciu pozíciu, ktorá bola pre malé regionálne firmy nedostupná.

Vždy o krok napred

Dôvod, prečo je INSIA dlhodobo na špičke, je ten, že ju vždy viedli vizionári. Nezáleží na tom, aký je rok, ani ako veľmi vás zväzujú regulácie. Keď chcete kopať prvú ligu, musíte sa vedieť prispôsobovať a pružne reagovať na všetky zmeny. Mať nadhľad a snažiť sa odhadnúť budúcnosť.

Od založenia spoločnosti Portfólio Alfa, ktorá sa v roku 2004, po 12 rokoch fungovania, premenovala na INSIA, ubehlo viac ako 27 rokov. A keď sa obzrieme späť, môžeme so zatajeným dychom sledovať jeden z najúžasnejších príbehov na našom poistnom trhu.

Filozofia siete INSIA sa nezmenila. Vždy to bolo, je a bude partnerstvo rovných. Pre poradcu to znamená férové ​​jednanie, TOP provízie, zmluvy bez háčikov, menej starostí s legislatívou a prístup k najmodernejším online nástrojom, ktoré im uľahčujú prácu.