INSIA SK sa umiestnila na 7. mieste v rebríčku TOP 30 poisťovacích maklérov

1082

Poznáme TOP rebríček najväčších poisťovacích maklérov na Slovensku, ktorý každoročne zverejňuje odborný portal oPoisteni.sk, pričom sa zamerali na objektívne overiteľné kritérium – výšku tržieb z ich činností. Tento kľúčový údaj získali v spolupráci s portálom Finstat.

Princípy zostavenia TOP rebríčka portálu oPoisteni.sk

Vychádza sa zo zoznamu subjektov registrovaných v NBS pre oblasť sprostredkovania predaja poistenia. V jej registri sú evidovaní tí, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo poskytujú finančné poradenstvo na Slovensku podľa zákona č. 186/2009 Z. z. v jednotlivých sektoroch finančného trhu.

• Pri zostavovaní rebríčka sa zamerali výlučne na právnické osoby, ktoré sme vyhľadávali podľa SK NACE kódu 66220 (Činnosti poisťovacích maklérov a agentov), buď podľa registra účtovných závierok, alebo podľa Štatistického úradu.

• Výsledkom je TOP 30 najväčších spoločností, ktorým boli priradené najväčšie tržby za minulý rok podľa uvedeného kódu, ktorý si spoločnosti uviedli v Registri účtovných závierok.

• V rebríčku sa nachádzajú všetky spoločnosti, ktoré sa v ňom umiestnili, pričom sme nezohľadňovali štruktúru tržieb, teda z akej činnosti pochádzajú.