ELFIP – naša nová elektronická finančná platforma je KONEČNE tu!

1019

INSIA SK spustila pre svojich maklérov opäť novú platformu, ktorá im má pomôcť v ich podnikaní, a tiež zjednodušiť a zefektívniť prácu.

Čo je to vlastne ELFIP?

ELFIP je naša nová online elektronická finančná platformas ktorou môžu makléri INSIA pracovať v dvoch rovinách.

Je to nástroj, prostredníctvom ktorého užívatelia môžu rýchlym prístupom využiť viaceré kalkulačky, ktoré sú v platforme integrované (kalkulačka na 2. pilier, audit vybraných IŽP, kalkulačka RŽP – dopočet potrebných PS na poistné krytie klienta so zohľadnením prípadných nárokov zo strany Sociálnej poisťovne, odhad výšky dôchodku, rozpočet klienta, generovanie QR kódov na platby v ELFIPe zadaných klientskych zmlúv …),

alebo

vďaka komplexnej finančnej analýze (získanie a uloženie údajov o klientovi na jednom mieste aj pre opakované použitie) môžu z dlhodobého hľadiska pracovať s klientom tak, aby zvýšili komplexnosť jeho obslužnosti, a zároveň aby mohli klientovi prezentovať súhrnné riešenie – tzv. Zhrnutie informácií a odporúčaní (alternatíva toho, čo trh nazýva „komplexným finančným plánom“) prostredníctvom profesionálne vyzerajúcich a štandardizovaných pdf výstupov.

 

4

Prečo vôbec ELFIP?

… a prečo myšlienka: „Ak máte filipa, chcete / môžete  využívať ELFIPa?“

ELFIP je online platforma, ktorej cieľom je najmä:

  • profesionalizovať a štandardizovať pdf obchodné výstupy pre klienta,
  • definovať nové obchodné príležitosti – nielen životné poistenie, ale aj 2.pilier úvery, potreba zabezpečenia majetku,
  • pomôcť získavať, ukladať a vyhodnocovať informácie o klientovi na jednom mieste aj pre opakované využitie v budúcnosti vďaka finančnej analýze alebo z rýchleho využitia jednotlivých kalkulačiek,
  • zvýšiť vyťažiteľnosť zmlúv komplexnosťou ponuky pre klienta – nový cash flow úžitok.

Chcete sa o platforme ELFIP dozvedieť viac? Dohodnite si u nás schôdzku!