Poistenie firemných áut na mieru? Jedine s INSIA!

386

Máte veľký vozový park alebo len niekoľko vozidiel? V každom prípade určite nezabudnite na kvalitné poistenie. Nezáleží na tom, či máte vo firme osobné autá, motorky, elektromobily, traktory, autobusy, ťahače alebo iné vozidlá. Bez kvalitného poistenia zbytočne riskujete. Na čo by ste sa mali zamerať?

Povinné zmluvné poistenie

Základom je, samozrejme, povinné zmluvné poistenie, ku ktorému by ste mali zvážiť pripoistenie čelného skla. Škody na sklách bývajú totiž veľmi časté. Oplatí sa poistenie skiel aj vašej firme? Aj v tom vám naši kolegovia vedia poradiť.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie má celý rad parametrov, ktoré je nevyhnutné nastaviť tak, aby ste získali čo najlepší pomer medzi cenou poistenia a rozsahom služieb poisťovne pri riešení škôd.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Hodnota každého vozidla v čase klesá a štandardné havarijné poistenia poskytujú krytie iba do výšky tzv. časovej ceny vozidla, aktuálnej v čase poistnej udalosti. Vďaka poisteniu GAP nestratí vaše vozidlo z pohľadu poistenia svoju hodnotu aj niekoľko rokov. V prípade poistnej udalosti tak získate poistné plnenie, ktoré sa rovná 100 % pôvodnej kúpnej ceny vášho vozidla. Poistenie finančnej straty GAP vám teda zabezpečí poistnú ochranu na úrovni obstarávacej ceny vášho vozidla pre prípad totálnej škody (havária, prípadne živelná udalosť) alebo krádeže. Poistenie GAP je možné uzatvoriť voliteľne aj s krytím spoluúčasti z havarijného poistenia. Je možné dohodnúť ho buď ako pripoistenie k havarijnému poisteniu v tej istej poisťovni alebo ako osobitné poistenie k havarijnému poisteniu, uzatvorenému v inej poisťovni.

Úrazové poistenie

Určite sa snažíte jazdiť bezpečne. Žiaľ, okolo nás sú stále vodiči, ktorí denne hazardujú so zdravím a životmi nás ostatných. Preto má v poistení vozidiel svoje miesto aj úrazové poistenie posádky (tzv. poistenie sedadiel). Môžete si ho uzatvoriť aj na vozidlá, ktoré máte na finančný či operatívny leasing.

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú garanciou pomoci motoristom v núdzi. Zabezpečujú pomoc pri nehode, poruche, defekte, nedostatku paliva či vybití autobatérie. Zabezpečia a uhradia aj ubytovanie či dopravu posádky a vozidla späť na Slovensko v prípade udalosti v zahraničí.

Právna ochrana

S prevádzkou áut je spojený celý rad nepredvídateľných situácií, v ktorých určite oceníte pohotovú a kvalifikovanú radu či konzultáciu “svojho” právnika. Preto je tu poistenie právnej ochrany, ktoré môžete použiť pri riešení v oblasti zavinenia dopravnej nehody, priestupkových či trestných konaniach, sporoch s poisťovňami či dohadovaní sa s autoservisom o záručnej či inej oprave. 

Pokiaľ sa dostanete po nehode do sporu s políciou, je pohotová pomoc “právnika na telefóne” častokrát doslova záchranou. Využite preto aj vy túto jedinečnú službu, zabezpečujúcu pokoj pre vaše podnikanie a ochranu vašich oprávnených nárokov pri právnych sporoch.

Chcete mať istotu, že máte najvýhodnejšie poistenie pre vaše firemné vozidlá?
Makléri siete INSIA vám takéto poistenie pomôžu nielen vybrať a uzatvoriť, ale postarajú sa aj o celú admistratívu. Pre zabezpečenie tej najvyššej možnej kvality sa navyše pri riešení škôd opierame o likvidátorov najväčšieho svetového poisťovacieho makléra MARSH.