Produktová sloboda je v INSIA na prvom mieste

9565
Produktová sloboda je v INSIA na prvom mieste

Finanční sprostredkovatelia na Slovensku disponujú v súčasnosti veľmi odlišnými možnosťami vo svojej ponuke, ktorú predkladajú svojej klientele. Mnohí majú tieto možnosti veľmi obmedzené, pretože sú zmluvne viazaní len s jednou finančnou inštitúciou. Typickým príkladom sú viazaní finanční agenti, ktorí ponúkajú produkty len jednej poisťovne.

Podriadení a samostatní finanční agenti sú na tom s portfóliom finančných produktov vo všeobecnosti lepšie. Nielenže ponúkajú produkty viacerých poisťovní, bánk a iných finančných inštitúcií, ale zároveň majú legitímne právo tieto produkty porovnávať a prezentovať výhody či nevýhody konkrétneho produktu, o ktorý má klient záujem. 

Je nesporné, že ak chce finančný sprostredkovateľ svedomito a dlhodobo obhospodarovať svoju klientelu, bez dostatočnej produktovej základne vo svojom portfóliu a skutočne slobodnej voľby v nej to jednoducho nezvládne. My v INSIA tomu hovoríme “produktová sloboda”. 

Práve v tejto oblasti poskytujeme finančným sprostredkovateľom najväčšiu slobodu my v INSIA, čo potvrdil aj nedávny prieskum nezávislého portálu Financial Report.

Členovia našej siete majú k dispozícii takmer všetko, čo v súčasnosti ponúkajú slovenské poisťovne, banky a ďalšie finančné inštitúcie. Klient má tak unikátnu možnosť riešiť svoje potreby na jednom mieste, vrátane nezávislého porovnania a bez akejkoľvek skrytej preferencie tej alebo onej finančnej inštitúcie.

Ak ste finančný sprostredkovateľ a uvažujete o zmene svojho pôsobiska pre nedostatočnú šírku vášho produktového portfólia, neváhajte a kontaktujte nás. Za rozhovor nič nedáte – môžete len získať!

Chcem vedieť viac