Top poisťovne ocenili prácu profesionálov v insia SK

705

Vďaka jedinečnému konceptu maklérskej siete, rýchlemu rastu a vlastnému software pre správu poistenia YETI, spoločnosť INSIA SK každý rok získava viacero významných ocenení. V roku 2018 členovia jej siete bodovali výsledkami u viacerých poisťovní na slovenskom trhu, ktoré ocenili profesionalitu ich práce v prospech klientov.

Členovia siete INSIA SK bodovali v závere minulého roka v Union poisťovni.

Ocenení sme boli v nasledovných kategóriách:
Retail – 2. miesto a Commercial – 3. miesto.

Za výborné produkčné výsledky dosiahnuté
v roku 2018 v spoločnosti AXA získala INSIA SK ocenenie v dvoch kategóriách:

Poistenie motorových vozidiel – 2. miesto a DDS – Doplnkové dôchodkové sporenie – 1. miesto.

Komunálna poisťovňa, a.s. na svojej konferencii vyhodnotila svojich TOP PARTNEROV 2018, ku ktorým sa zaradila aj INSIA SK a zároveň získala umiestnenie hneď v troch kategóriách:

1. miesto TOP PARTNER 2018 v segmente majetkového poistenia občanov
1. miesto TOP PARTNER 2018 v on-line uzatváraní poistenia
2. miesto TOP PARTNER 2018 v segmente bežne plateného životného poistenia.

INSIA SK bola vyhodnotená aj ako TOP PARTNER Kooperativa poisťovne, a.s.
v náraste kmeňa v neživotnom poistení za rok 2018 a získala ocenenie za mimoriadne výsledky v neživotnom poistení.

„Ďakujem za výborné výsledky práce všetkým našim členom. V INSIA SK každoročne rastieme vďaka nim. Veríme, že aj rok 2019 bude pre nás naďalej úspešný,“ spresňuje Ing. Vladimír Matuščin, odborný garant INSIA SK.