Zákon žatvy platí aj pre poisťovacích agentov

570

Gravitačný zákon patrí medzi prírodné zákony, ktoré nikto nespochybňuje. Isaac Newton len vzorcom popísal to, čo všetci videli v prírode dávno pred ním. Obdobný prírodný zákon, ktorý pozná každý poľnohospodár, je zákon žatvy. Aby bolo čo žať, je potrebné najprv zasiať.


Koľko zrniek pšenice je ale potrebné zasiať, aby sme získali úrodu, potrebnú na uživenie rodiny do ďalšej žatvy? Výnosnosť polí sa na počudovanie v priebehu vývoja civilizácie veľmi nemenila.

Prví poľnohospodári pred 12-tisíc rokmi v neolite získali na svojich úrodných políčkach aj 10 zrniek z jedného zasiateho (1:10). Podobné výnosy dosahovali napr. ruskí mužíci ešte v 18. storočí. V stredoveku potom bola na menej kvalitnej pôde i omnoho horšia výnosnosť, napr. len 1:4 až 1:6, čo sotva stačilo na obživu. Až moderná doba s chemickým hnojením a šľachtením obilia znamenala zásadné zvýšenie výnosov.

Zákon žatvy ale platí od neolitu až dodnes stále rovnako: pokiaľ nezasejeme, nemôžeme žať. Aby sme získali požadovanú úrodu, musíme vedieť, aká je výnosnosť našej pôdy a koľko zrniečok máme zasiať. A z každej novej úrody si musíme potrebný diel obilia odložiť na ďalší rok, preto nie je možné zjesť celú úrodu.

A ako to súvisí s podnikaním v poisťovníctve?

Možno sa budete diviť, ale veľmi.

V poisťovníctve je stále mnoho ľudí, ktorí prírodné zákony nerešpektujú. S vážnou tvárou tvrdia, že jablká nepadajú zo stromov dole, ale smerom nahor. A že siať sa nemusí, veď stačí prísť na jeseň na pole a iba zožať úrodu.

Príde vám to zmysluplné? Budete radšej s kosou chaoticky pobehovať sem a tam po veľkom poli a hľadať klásky, ktoré kde-tu vyrástli úplnou náhodou? Alebo radšej starostlivo zasejete a potom, v pravý čas, zožnete kombajnom bohatú úrodu?

Čo je pre nás sejba? No predsa investícia do vlastného marketingu. Systematické a dlhodobé zasievanie zrniek, z ktorých neskôr vzíde kvalitná úroda. Investícia do marketingu sa meria peniazmi a prirovnanie ku pestovaniu pšenice je dosť výstižné. Tak, ako stanovujú poľnohospodári výnosnosť pšenice, vieme aj my stanoviť  výnosnosť, resp. efektivitu nášho marketingu a peňazí, ktoré do neho vložíme.

Začať nie je nikdy neskoro 

Ako vlastne funguje váš marketing? Robíte ho systematicky? Koľko doň investujete? Viete si zmerať výnosy? Ak ste v minulosti nič také nerobili, práve teraz je ideálny čas sa nad tým zamyslieť a dať si dokopy plán na tento rok.

Pre začiatok skúste „zasiať“ napríklad v pomere 1:20, teda investovať do vlastného marketingu 5 % z vašich výnosov (úrody).

A, samozrejme, pridať ku tomu aj nejakú tú prácu v rámci marketingu, pretože bez nej to na žiadnom poli, ani na poli podnikania v poisťovacej oblasti jednoducho nejde 🙂

Za rok si to potom vyhodnotíte a zistíte, aké je vaše pole úrodné. Ak bude vaša „úroda“ nízka, bude potrebné urobiť zmeny – pridať nejaké hnojivo (= robiť to inak), prípadne zvýšiť investície (= menej zjesť a zasiať viac zrniek).

Pre ľahší začiatok sme pre vás pripravili jednoduchú tabuľku na spracovanie marketingového rozpočtu. Pre jej zaslanie postačí, ak zadáte váš e-mail vo formulári nižšie.

    Zadajte e-mail, na ktorý chcete tabuľku zaslať.


    Poskytnutím e-mailu súhlasíte so zásadamizpracování osobních údajů.    Autor: Ivan Špirakus
    Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ INSIA