Zamzam naša kalkulačka pre poistenie zodpovednosti zamestnanca

918

Nikto nie je bez chýb a preto nie je ničím výnimočným, keď zamestnanec pri svojej práci spôsobí svojmu zamestnávateľovi škodu. Ak však zamestnávateľ od zamestnanca požaduje aj náhradu škody v peniazoch, vtedy pomôže jedine správne uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobí svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.

Pripraviť klientovi porovnanie niekoľkých poisťovní pre poistenie zodpovednosti zamestnanca z výkonu povolania bolo skôr komplikované a zdĺhavé. U niektorých poisťovní sa zo sadzobníkov muselo ručne počítať poistné. U iných poisťovní sa muselo prihlásiť do portálu, kde bolo nutné vypĺňať stále rovnaké parametre. Niekde chceli viac informácií, niekde menej. Potom sa klientovi museli vytvoriť porovnania týchto jednotlivých ponúk nielen cenou, ale aj rozsahom krytia. Ako sa hovorí: “Za málo peňazí veľa muziky.”

S príchodom aplikácie ZamZam sa všetko zmenilo.

To už dnes našťastie robiť netreba. Od decembra minulého roka je spustená pre členov siete INSIA SK aplikácia ZamZam pre porovnanie ponúk poistenia zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. V aplikácii je možné porovnať cenové ponuky od 8 poisťovní – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Generali Poisťovňa, a.s., Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, UNIQA poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s.

A tým to nekončí, aplikácia ZamZam dokáže aj viac, neustále ju vylepšujeme a dnes bez problémov vygeneruje poistnú zmluvu. Ako prvé sa nám podarilo do úspešného konca dotiahnuť dojednávanie poistných zmlúv s Colonnade. Následne potom pribudli poisťovne Groupama, Kooperativa a Allianz.

Čo plánujeme ďalej?

Ďalším krokom bude sprocesovanie dojednávania produktov zodpovednosti zamestnanca poisťovní Uniqa, Wüstenrot a Generali v aplikácii ZAM ZAM.

Naším cieľom je neustále zefektívňovať a zjednodušovať prácu členom siete INSIA SK pri dojednávaní poistných zmlúv, a nielen poistenia zodpovednosti zamestnanca.

Ľubica Meszárosová, Produktový špecialista