Martina ŠVECOVÁ: Neverila som, že je možné mať ešte väčšie provízie

918

Čas letí neúprosne vpred a už sú to 4 roky, čo Bc. Martina Švecová, konateľka STOP RISK s.r.o. posilnila so svojím tímom sieť INSIA. Tento rok prešla jej kancelária certifikáciou. Udelené certifikáty kvality sú dôkazom odbornej spôsobilosti, skúseností a profesionality jej zohratého tímu. Preto sme sa rozhodli položiť jej pár zvedavých otázok a ohliadnuť sa späť:

Kedy ste vstúpili do INSIA?

V INSIA som od roku 2016.

Aké boli vaše začiatky?

V sektore poistenie a zaistenia sa pohybujem od roku 2005, kedy som prijala ponuku byť oblastnou vedúcou vtedy ešte CREDIT SUISSE, dnešná AXA poisťovňa. Po necelom roku som prešla do Allianz SP. Tu som sa po absolvovaní kompletnej série vzdelávacieho programu na všetky poistné produkty, z pozície reprezentanta po niekoľkých mesiacoch vypracovala na manažéra. Viedla som tím cca 10tich ľudí, ktorých som si sama našla a obchodne vychovala. Už tu som si všimla dvojaký meter správania sa poisťovne k maklérom, vo veľa veciach ich zvýhodňovala (výška provízií, zliav…). I pre toto som a rozhodla odísť do maklérskej spoločnosti a zacítila som tak čaro ponúkania všetkých poisťovní a produktov.

Neskôr som si založila svoju spoločnosť zaregistrovanú pod NBS ako SFA. Nebolo to však dobré rozhodnutie. Čakalo ma obdobie plné administratívy spôsobené s novým informačným systémom, párovanie provízií pre obchodníkov, tvorenie províznych listov, vyplácanie provízií na účty, sledovanie storna. Z tohto dôvodu som bola nútená prijať personálnu pomoc, čo ma finančne zaťažilo. Taktiež ma zaťažili náklady na informačný systém, poplatky Národnej banke Slovenska za licenciu NBS, poplatok za zodpovednosť SFA za škody spôsobené finančným sprostredkovaním. A čo bolo asi najhoršie, všetok čas, ktorý som do založenia SFA venovala obchodu a crosselu, som míňala na administratívu, čo malo za následok prudký pád kmeňa a provízií. Síce som mala väčšie provízie priamo od poisťovní, ale náklady tiež 🙂

Prečo ste sa rozhodla prejsť pod INSIA?

Na jednom školení mi z konkurenčnej maklérskej spoločnosti povedali, že dostal ponuku z INSIA a vymenovali mi ponuky provízií. Neverila som, že je možné mať ešte väčšie provízie, ako keď ste zazmluvnený priamo pod poisťovňami a bankami. Vyplnila som formulár na stránke INSIA a prišlo k náborovému stretnutiu, keď som počula, čo všetko mi bude INSIA zabezpečovať, výšku provízií a taktiež objemových provízií. Rozhodla som sa pre ňu. Nesmiem však opomenúť ešte jeden fakt, prečo práve INSIA. Už niekoľko veľkých spoločností prešlo procesom rozchodu spoločníkov a založenie si konkurenčnej spoločnosti. Vzhľadom na veľkosť môjho kmeňa som chcela nájsť spoločnosť, kde by som toto eliminovala. Nakoľko je spoločnosť INSIA vlastnená americkou spoločnosťou, nebojím sa, že dôjde k triešteniu a následnej obave, ku komu sa musím pridať, aby moje provízie neboli ohrozené a vyplatené (stabilita vlastníkov INSIA).

Čo najlepšieho Vám spolupráca priniesla?

Pocit právneho bezpečia a pohody pri práci.

Aké nástroje INSIA najviac využívate?

YETIho celého (kompletná správa klienta na jednom mieste) a autopoistenie kalkulačku (PZP, HAV, GAP).

Čo by ste poradili kolegom, ktorí zvažujú prestup do INSIA?

Pred rozhodnutím vybrať si INSIA som absolvovala stretnutie so štyrmi riaditeľmi najväčších maklérskych spoločností. Žiadny z nich nedelí férovo objemové provízie ako INSIA. Za každou ponukou bolo skryté produkčné kritérium, každá z tých spoločností už prešla alebo práve prechádzala rozdeľovaním spoločníkov, iba jedna z nich v tej dobe mala garantovaný prevod kmeňa a jeho dedičnosť ako INSIA.

Ďakujem Martinke za výstižné slová. Rada by som jej a jej tímu popriala ešte veľa spokojných klientov a aby nestratili tu živelnú energiu, s ktorou pristupujú k riešeniu požiadaviek klientov, ako aj k vedeniu svojej firmy. Verím, že INSIA bude naďalej správna voľba pre STOP RISK s.r.o., ako aj pre ďalších potencionálnych maklérov.

Mgr. Monika Vlčková

Konateľ INSIA SK