Riešite komplikovanú poistnú udalosť

1066

Riešite komplikovanú poistnú udalosť?

INSIA využíva silu spojenectva so svetovým maklérom MARSH. V rámci širokého rozsahu služieb ponúka spoločnosť MARSH pomoc pri likvidácii poistných udalostí, tzv. Claims Advocacy. Ako už názov napovedá, jedná sa o zastupovanie klientov v prípade, keď ich podnikanie bolo zasiahnuté nepríjemnosťou v podobe poistnej udalosti. Táto služba je primárne určená spoločnostiam nepatriacim medzi klientov MARSH.

V Claims Advocacy môžeme využiť, ako tím skúsených likvidátorov s dlhoročnou praxou v poisťovníctve, dobré vzťahy so všetkými poisťovňami na trhu, znalosti práce loss adjusterov, postupov v likvidácii škody a kontaktov na znalca alebo sanačné spoločnosti.

Čo je našou úlohou a cieľom?

Maximalizácia poistného plnenia.

Zastupovanie klienta vo veciach rokovania s poisťovňou, znalcami, políciou, hasičmi, poškodenými, stavebnou firmou, projektantom, apod.

Zhromažďovanie dokumentov pre likvidáciu poistnej udalosti a ich distribúcia poisťovni.

Kontrola činnosti likvidátorov poisťovne, urgencie, zabezpečenie časového rámca.

Reporting ku škode pre klienta a jeho zástupcu.

Zaistenie včasného vyplatenia preddavkov a konečného poistného plnenia.

Kontrola správnosti výpočtu poistného plnenia spracovaného likvidátorom poisťovne.

Preskúmanie stanoviska poisťovne v prípade zamietnutia škodovej udalosti.

Ako funguje Claims Advocacy?

Na základe informačného stretnutia alebo telefonátu a dostupných podkladov posúdime možnosti úspešného riešenia a pripravíme návrh zmluvy vymedzujúcej naše povinnosti a formu odmeny (success fee alebo odpracované hodiny). Spoluprácu môžeme nadviazať od okamihu vzniku poistnej udalosti alebo v priebehu jej vyšetrovania, keď klient nie je spokojný s likvidáciou poisťovňou (krátenie alebo odmietnutie plnenia). Podpisom zmluvy okamžite zahájime všetky potrebné kroky smerujúce k úspešnému vyriešeniu prípadu.

Náš tím už pomohol mnohým klientom siete INSIA.

Kontakt:

Miroslav Luksa, riaditeľ oddelenia likvidácie
Tel.: +420 606 672 559
E-mail: miroslav.luksa@marsh.com
MARSH, s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
www.marsh.com